Constructa Entreprenør AS fusjonerer med Åmodt Entreprenør AS

For å styrke vår markedsposisjon har vi valgt å fusjonere vårt datterselskap Åmodt Entreprenør AS, organisasjonsnummer NO 984812930MVA med Constructa Entreprenør AS.

Alle avtaler, forpliktelser og kontraktsforhold inngått av Åmodt Entreprenør AS, videreføres til Constructa Entreprenør AS.

Fusjonen trer i kraft fra og med den 01.12.2017 og vil medføre følgende endringer for Åmodt Entreprenør AS:

Nytt navn: Constructa Entreprenør AS.

Nytt organisasjonsnummer: NO 990702411MVA.

Ny logo.

Ny postadresse: Constructa Entreprenør AS, Fabrikkgaten 6, 5059 BERGEN.

Ved eventuelle uklarheter eller behov for ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med oss.