BREEAM-sertifikat for Åsane VGS og kulturhus

Det er en glede å endelig få oversendt BREEAM-sertifikat for Åsane VGS og kulturhus.

Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding.

Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.

Åsane VGS og kulturhus var første BREEAM-prosjektet i Constructa Entreprenør. Nå har vi mottatt sertifikatet og bygget er sertifisert som BREEAM-NOR EXCELLENT.

Det har vært en krevende og lærerik prosess og vi er glade for det gode resultatet vi har oppnådd. Revisor er også veldig imponert over den jobben som Constructa Entreprenør har gjort, og tar det med seg videre som erfaringer og eksempler til etterfølgelse inn til neste prosjekt.