Alversund Skule er overlevert

Constructa Entreprenør overleverte Alversund Skule til byggherre 14. september og skolen tas i bruk fra 19. oktober.

Flerbrukshall

I ukene før overlevering ble det gjennomført ferdigbefaringer med byggherre med gode tilbakemeldinger for utført arbeid, både ferdige flater og tekniske anlegg. Det ble også avholdt opplæring med representanter fra skole, drift og idrett.

Skolen skal tas i bruk etter høstferien og byggherre fyller nå bygget med egne leveranser som løse møbler, tavler og diverse spesialutstyr. Skole, idrett, ungdomsklubb og kultur ser frem til å flytte inn i nye lokaler og ta i bruk lekearealer på stor skoleplass med tilhørende skogsstier.    

Atrium oppe

Egenproduksjon er i hovedsak avsluttet med unntak av tømmer som har noe endringsarbeider utenfor skolens eget anlegg. Videre jobbes det med å kvittere ut lister fra befaringer og komme i mål med leveranse for fast inventar. Det meste vil være på plass ila september måned.

Les gjerne mer om Alversund Skule i artikkelen fra Norsk Byggebransje under.

 

Prosjektet har hatt fokus på bruk av miljøvennlige materialer og spesielt bruk av tre.
Tverrfaglig kunnskap, god dialog og koordinering er uvurderlig og har vært helt nødvendig for et godt resultat.

Vi takker alle samarbeidspartnere som har bidratt inn i prosjektet, og ikke minst Alver Kommune for tilliten.