Nyheter & media

Scenekunsthus i Bergen

Scenekunsthus i Bergen

Bergen kommune har fått medhold i Gulating lagmannsrett i ankesaken som gjelder nytt Scenekunsthus i Bergen og kan dermed inngå kontrakt med Constructa Entreprenør.

Les mer