Nyheter & media

Elektrisk transformasjon

Elektrisk transformasjon

Ett av Constructa Entreprenør sine overordnede miljømål er at vi som organisasjon skal redusere forbruk av energi og drivstoff. Som et ledd i å nå dette målet er vi i ferd med å erstatte våre fossildrevne servicebiler med el-biler.

Les mer
Scenekunsthus i Bergen

Scenekunsthus i Bergen

Bergen kommune har fått medhold i Gulating lagmannsrett i ankesaken som gjelder nytt Scenekunsthus i Bergen og kan dermed inngå kontrakt med Constructa Entreprenør.

Les mer