HMS

Constructa skal alltid skape et godt og trygt arbeidsmiljø. Målsettingen vår er at ingen skal skades på våre byggeplasser; dette er en såkalt 0 filosofi.

Våre prosjekt skal alltid følge lovpålagte regler og våre byggeledelse og egenproduksjon skal være «på» i forhold til HMS.

Vi krever at alle som arbeider på våre byggeplasser, aksepterer og forstår hva som kreves av dem når det gjelder HMS; og på våre prosjekter er vår HMS-tavle et av flere tiltak for å sikre dette.

Sikkerhet skal alltid ha fokus; og vår byggeledelse har myndighet til å stoppe arbeid som ikke er i henhold til krav.

I vår HMS definerer vi også inn ytre miljø. Målsettingen er 0 forurensning. Vi er også opptatt av at våre prosjekter skal ta høyde for den påvirkning det har på det lokale og globale miljøet, og vårt stryingssystem er tilsvarende ISO 14001, videre har vi kompetanse til å «breeame» (BREEAM).

KVALITET

Vi skal levere kvalitet i alle ledd, og vår målsetting er null feil ved overlevering.

Constructa har et eget styringssystem som er tilsvarende ISO 9001 og videre tilpasses vårt prosjekt iht lovpålagte krav, standarder og kontrakt.

Vi jobber med kontinuerlig forbedring i form av forbedringspunkt eller større prosjekt vi kaller A3 (Lean verktøy).